รูปแบบการจัดบูธนิทรรศการ

รูปแบบการจัดบูธนิทรรศการ งานจัดบูธเชิงวิชาการ เชิงศิลปะ ความรู้

ต้องการคำปรึกษา หรือ ติดต่อประสานงานได้ที่ 094-354-0832 (ตั้ม)

 

การจัดบูธนิทรรศการ มีหลากหลายประเภท ซึ่งการจัดบูธนิทรรศการ หรือ บูธเชิงวิชาการ บูธงานศิลปะ จะใกล้เคียงกัน และ จะ ค่อนข้าง ต่างกัน บูธการจัดแสดงสินค้า บูธงานขาย บูธการค้า และ บูธการโฆษณา คือ การจัดบูธแนวเชิงวิชาการ บูธนิทรรศการ จะมีการออกแบบ ค่อนข้างละเอียด การออกแบบทางศิลป การเชิญชวน บุคคลากร นักศึกษา นักวิชาการ บุคคลทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วม กับ งานบูธเชิงวิชาการ ศิลปะ งานนิทรรศการ นั้น ต้องมีแนวคิด การออกบูธที่ชัดเจน มีการวางแผนเป็นอย่างดี และสามารถสร้างความประทับใจ ให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี

 

การวางแผน การจัดงานออกบูธนิทรรศการ

ในการจัดบูธเชิงวิชาการ บูธนิทรรศการ รูปแบบงานจัดบูธนิทรรศการ นั้น ต้องมีการวางแผนที่ชัดเจน เช่นเดียวกันกับ การออกบูธแสดงสินค้า บูธงานขาย เพื่อให้นิทรรศการของทางเรานั้นประสบความสำเร็จ สามารถมีหน่วยวัดความสำเร็จได้ ดังนั้น การจัดงานออกบูธนิทรรศการ นั้น ต้องมีการวางแผนมาเป็นอย่างดี อาทิ เช่น

วัตถุประสงค์ของการจัดบูธนิทรรศการ เชิงความคิด เชิงวิชาการ เชิงโปรโมท บูธการแสดงสินค้า : โดยวัตถุประสงค์ของแต่ละ บูธกิจกรรม นั้นจะค่อนข้างต่างกัน กล่าวคือ การจัดบูธ เชิงวิชาการ บูธนิทรรศการ จะค่อนข้าง โปรโมท วิชาการที่ทางเราต้องการนำเสนอ เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ชม โดยใช้เวลา และ จำนวนเข้าบูธ กี่ ชั่วโมง และ กี่ คน ถ้าหากทางบูธนิทรรศการกำหนดวัตถุประสงค์ ได้จะเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ในเชิงการวางแผนขั้นตอนต่อไป

กลุ่มผู้ชม หรือ กลุ่มผู้เข้าร่วมบูธงานนิทรรศการ : โดยพิจาณา ว่า target ของการจัดบูธนิทรรศการ ของเราเป็นใคร กลุ่มสัดส่วนของเพศ กลุ่มของช่วงอายุ กลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ให้ความสนใจกับบูธงานนิทรรศการ โดยจะเน้นกิจกรรม ให้เข้ากับกลุ่มของผู้เข้าร่วมชมบูธงานนิทรรศการ เป็นส่วนใหญ่ และ จะมีกิจกรรมอื่นๆ รองรับกลุ่มบุคคลอื่นๆ ด้วย

พื้นที่การจัดบูธนิทรรศการ : ในส่วนนี้ มีผลต่อการจัดบูธค่อนข้างพอสมควร ในการจัดบูธนิทรรศการนั้น จะต้องใช้พื้นที่ที่มีขนาดปานกลาง ถึงขนาดใหญ่ เพื่อนำไป สร้าง layout ของ บูธ สำหรับการจัดบูธ แผนที่ทางเดินของบูธ สร้างให้เป็นการเดินเข้าออกบูธง่าย ดูน่าสนใจ ประดับด้วย งานศิลปต่างๆ รวมไปถึง เทคโนโลยี ที่สามารถช่วยให้ คนเข้าใจ งานของเราได้มากขึ้น

รูปแบบการจัดบูธนิทรรศการ : การจัดออกแบบ บูธนิทรรศการ เพื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การออกบูธ โดยการ วัดจากพื้นที่การจัดบูธ โดยใช้พื้นที่ที่บุคคลเดินผ่านมากที่สุด เป็นจุดดึงดูดการเข้าชมบูธนิทรรศการ โดย ใช้วิธีต่างๆ เพื่อเชิญชวนเข้าบูธ ไม่ว่าจะเป็นการแจกโปรชัวร์ การตั้งซุ้มเทคโนโลยี เพื่อแสดง วัตถุประสงค์ และ อื่นๆ ตามหลักหัวข้อของการจัดตั้งบูธ การลำดับการเดินของงานภายในบูธ การเล่าเรื่อง Story Board การใช้พื้นที่ในการจัดงาน ผู้จัดจะต้องใช้เทคนิคที่ทำให้ ผู้เข้าชม ผู้ร่วมงาน เดินชม บูธนิทรรศการ ได้อย่างทั่วถึง และ ไม่เบื่อ โดยใช้ปัจจัยหลายอย่างเข้ามาช่วย ทำทางเดิน ทำแผนที่ มี Step ทำเขาวงกต ใช้ Logo หรือ สัญลักษณ์ดึงดูดงาน ข้อความ และ รูปภาพขนาดใหญ่ ที่มีสีสัน ดึงดูด

โดยการจัดรูปแบบบูธนั้นไม่หลากหลายรูปแบบ จัดได้ตามพื้นที่ที่เหมาะสม และ ดูดี โดยถ้ามีพื้นที่น้อย คนเดินผ่านได้ด้านเดียว ควรจะใช้ ป้ายใหญ่ และ ตัวอักษรรูปภาพขนาดใหญ่ เพื่อดึงดูดงานได้ ในส่วนของพื้นที่มาก ก็สามารถทำให้คนเข้ามาอ่านในบูธนิทรรศการได้

 

บูธนิทรรศการ

บริการ รับจัดงาน บูธนิทรรศการ บอร์ดนิทรรศการ

ทางเรา Boxorganize.com บริการ รับออกแบบ และ ผลิต งาน บูธนิทรรศการ บอร์ดนิทรรศการ ดีไซน์ Design ออกแบบ งาน ตกแต่งบูธ ทำโครงสร้างของบูธ เพื่อจัดแสดง งาน นิทรรศการ บอร์ดนิทรรศการ

เริ่มจากการคุย เรื่อง จุดประสงค์ และ วัตถุประสงค์ในการออกงาน ทางเราจะเริ่มทำการ Demo บูธนิทรรศการ บอร์ดนิทรรศการ ให้ตรงกับ Concept ที่ต้องการออกงาน และ ตรงกับ Budget ที่ตั้งไว้

สามารถติดต่อ ปรึกษา การจัดงานนิทรรศการ บูธนิทรรศการ บอร์ดนิทรรศการ หรือ การออกแบบบูธ การจัดงาน การประชาสัมพันธ์ หน่วยองค์กร หน่วยรัฐ หรือ เอกชน

ทั้งหมด ได้กับทางทีม Boxorganize.com เป็น ผู้ออกแบบ รับผลิตงาน บูธงานนิทรรศการ บอร์ดนิทรรศการ ซึ่งทางทีมสามารถให้คำแนะนำ หรือ บริการ งานนิทรรศการ การประชาสัมพันธ์ สร้างบูธ งานออกบูธ งานแสดงสินค้า งานโปรโมตสินค้า กิจกรรมบันเทิง หรือช่วย ออกแบบบูธ ออกแบบtheme งานได้

สามารถติดต่อได้ที่ หรือ ปรึกษาข้อมูล การจัดงาน นิทรรศการ บูธงานนิทรรศการ

094-354-0832 (ตั้ม)

ทางเรา รับ บริการออกแบบ บูธงานนิทรรศการ บอร์ดนิทรรศการ งานออกแบบ บูธให้ความรู้ บูธประชาสัมพันธ์ ตาม Budget ที่ตั้งไว้

จัดออกแบบ งานนิทรรศการ บูธงานนิทรรศการ บอร์ดนิทรรศการ ออกงานนิทรรศการ ในรูปแบบต่างๆ และในสถานที่ต่างๆ เพื่อที่จะ สื่อสาร ความรู้ แจ้งประกาศ ประชาสัมพันธ์ องค์กร และ บุคคลภายนอก โดยให้ บุคคล ที่มางาน นิทรรศการ เข้าใจ ในรูปแบบ การนำเสนอ งาน ต่างๆ ได้ เข้าใจอย่างง่าย ไม่ต้องสื่อสาร ด้วย ตัวอักษร อย่างเดียว

งานนิทรรศการ อาจจะเป็น งานที่ต้องสื่อสาร ด้วย วันสำคัญต่างๆ เหตุการณ์ ประชาสัมพันธ์ งานสัมมนา งานประชุม ในจัดเลี้ยง โดยทางเราออกแบบ เป็นงานศิลปะ เพื่อให้งานนั้นออกมาดูดี สื่อสารได้ง่าย เข้าใจ และสามารถ ให้คนที่เข้ามาร่วมงานนั้น มีส่วนร่วมกับงาน ด้วยการออกแบบ งานต่างๆ

บูธนิทรรศการ
นอกจากนี้ ทางเรา ยังมีบริการ

รับจัดงาน staff party รับจัดงานเลี้ยงปีใหม่ รับจัดงานปาตี้ โดย ทางเราได้ นำเสนอไอเดีย สำหรับ จัดงาน Entertainment ให้กับทีมงานเพื่อให้ทีมงานสนุกสนาน ผ่อนคลายไปกับงานปาตี้ (Party) ต่างๆ โดย ทางเราจะบริหารจัดการงบของท่านไม่ให้เกินโดยไม่มีความจำเป็นสำหรับ งาน โดย มีการจัด งาน สังสรรค์ Party Entertainment ต่างๆ อาทิเช่น เกมส์ต่างๆ, วงดนตรี, เวที, Backdropถ่ายรูป, จัดสถานที่สำหรับงานเลี้ยง, หรือเลือกสถานที่สำหรับจัดงานปาตี้ แจกรางวัล โดย ทางทีมจะนำเสนอเพื่อให้เจ้าของงานง่ายและสามารถร่วมสนุกกับทีมงานทุกท่านโดยไม่ต้องกังวล หรือต้องมาจัดคิวในงาน และ ได้ จัดงาน ตรงตามจุดประสงค์ของ ผู้จัดงาน

รับจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โรดโชว์ Eventจัดงานสินค้า กิจกรรม โรดโชว์ ต่างสถานที่ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล หน้าโรงหนัง ตึกอาคารสำนักงาน บริษัท Office โรงเรียน มหาวิทยาลัย กิจกรรมมาราธอน ต่างๆ และ ตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย

โดยทางทีมจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น นำเสนอสินค้า / บริการให้กับ บุคคลทั่วไป หรือ ขายสินค้า ในงานต่างๆ โดยมีทีม staff, mc, pretty มาช่วยนำเสนอสินค้า / บริการของ แบรนด์นั้นๆ ให้เกิด ความเข้าใจ และ รู้จักในสินค้า / บริการ หรือ นำเสนอโปรโมชั่นของสินค้านั้นๆ โดยมี Report หลังจากจบงานนั้นๆ สามารถวัดผลในการออกบูธได้ ให้ตรงตามจุดประสงค์ของการออกงาน

 

ทั้งนี้ การจัดงาน บูธนิทรรศการ เป็นสิ่งสำคัญ ในการออกงาน เพื่อที่ต้องการ สื่อสาร ให้ บุคคล ที่เข้ามาในงาน นิทรรศการ ได้เข้าใจ และ มีส่วนร่วมใน งานนิทรรศการ นั้น ทางเรา จึงออกแบบ เพื่อให้งานนั้น ออกมาดีที่สุด