รูปแบบการจัดบูธนิทรรศการ

รูปแบบการจัดบูธนิทรรศการ งานจัดบูธเชิงวิชาการ เชิงศิลปะ ความรู้

ต้องการคำปรึกษา หรือ ติดต่อประสานงานได้ที่ 094-354-0832 (ตั้ม)

 

การจัดบูธนิทรรศการ มีหลากหลายประเภท ซึ่งการจัดบูธนิทรรศการ หรือ บูธเชิงวิชาการ บูธงานศิลปะ จะใกล้เคียงกัน และ จะ ค่อนข้าง ต่างกัน บูธการจัดแสดงสินค้า บูธงานขาย บูธการค้า และ บูธการโฆษณา คือ การจัดบูธแนวเชิงวิชาการ บูธนิทรรศการ จะมีการออกแบบ ค่อนข้างละเอียด การออกแบบทางศิลป การเชิญชวน บุคคลากร นักศึกษา นักวิชาการ บุคคลทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วม กับ งานบูธเชิงวิชาการ ศิลปะ งานนิทรรศการ นั้น ต้องมีแนวคิด การออกบูธที่ชัดเจน มีการวางแผนเป็นอย่างดี และสามารถสร้างความประทับใจ ให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี

 

การวางแผน การจัดงานออกบูธนิทรรศการ

ในการจัดบูธเชิงวิชาการ บูธนิทรรศการ รูปแบบงานจัดบูธนิทรรศการ นั้น ต้องมีการวางแผนที่ชัดเจน เช่นเดียวกันกับ การออกบูธแสดงสินค้า บูธงานขาย เพื่อให้นิทรรศการของทางเรานั้นประสบความสำเร็จ สามารถมีหน่วยวัดความสำเร็จได้ ดังนั้น การจัดงานออกบูธนิทรรศการ นั้น ต้องมีการวางแผนมาเป็นอย่างดี อาทิ เช่น

วัตถุประสงค์ของการจัดบูธนิทรรศการ เชิงความคิด เชิงวิชาการ เชิงโปรโมท บูธการแสดงสินค้า : โดยวัตถุประสงค์ของแต่ละ บูธกิจกรรม นั้นจะค่อนข้างต่างกัน กล่าวคือ การจัดบูธ เชิงวิชาการ บูธนิทรรศการ จะค่อนข้าง โปรโมท วิชาการที่ทางเราต้องการนำเสนอ เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ชม โดยใช้เวลา และ จำนวนเข้าบูธ กี่ ชั่วโมง และ กี่ คน ถ้าหากทางบูธนิทรรศการกำหนดวัตถุประสงค์ ได้จะเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ในเชิงการวางแผนขั้นตอนต่อไป

กลุ่มผู้ชม หรือ กลุ่มผู้เข้าร่วมบูธงานนิทรรศการ : โดยพิจาณา ว่า target ของการจัดบูธนิทรรศการ ของเราเป็นใคร กลุ่มสัดส่วนของเพศ กลุ่มของช่วงอายุ กลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ให้ความสนใจกับบูธงานนิทรรศการ โดยจะเน้นกิจกรรม ให้เข้ากับกลุ่มของผู้เข้าร่วมชมบูธงานนิทรรศการ เป็นส่วนใหญ่ และ จะมีกิจกรรมอื่นๆ รองรับกลุ่มบุคคลอื่นๆ ด้วย

พื้นที่การจัดบูธนิทรรศการ : ในส่วนนี้ มีผลต่อการจัดบูธค่อนข้างพอสมควร ในการจัดบูธนิทรรศการนั้น จะต้องใช้พื้นที่ที่มีขนาดปานกลาง ถึงขนาดใหญ่ เพื่อนำไป สร้าง layout ของ บูธ สำหรับการจัดบูธ แผนที่ทางเดินของบูธ สร้างให้เป็นการเดินเข้าออกบูธง่าย ดูน่าสนใจ ประดับด้วย งานศิลปต่างๆ รวมไปถึง เทคโนโลยี ที่สามารถช่วยให้ คนเข้าใจ งานของเราได้มากขึ้น

รูปแบบการจัดบูธนิทรรศการ : การจัดออกแบบ บูธนิทรรศการ เพื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การออกบูธ โดยการ วัดจากพื้นที่การจัดบูธ โดยใช้พื้นที่ที่บุคคลเดินผ่านมากที่สุด เป็นจุดดึงดูดการเข้าชมบูธนิทรรศการ โดย ใช้วิธีต่างๆ เพื่อเชิญชวนเข้าบูธ ไม่ว่าจะเป็นการแจกโปรชัวร์ การตั้งซุ้มเทคโนโลยี เพื่อแสดง วัตถุประสงค์ และ อื่นๆ ตามหลักหัวข้อของการจัดตั้งบูธ การลำดับการเดินของงานภายในบูธ การเล่าเรื่อง Story Board การใช้พื้นที่ในการจัดงาน ผู้จัดจะต้องใช้เทคนิคที่ทำให้ ผู้เข้าชม ผู้ร่วมงาน เดินชม บูธนิทรรศการ ได้อย่างทั่วถึง และ ไม่เบื่อ โดยใช้ปัจจัยหลายอย่างเข้ามาช่วย ทำทางเดิน ทำแผนที่ มี Step ทำเขาวงกต ใช้ Logo หรือ สัญลักษณ์ดึงดูดงาน ข้อความ และ รูปภาพขนาดใหญ่ ที่มีสีสัน ดึงดูด

โดยการจัดรูปแบบบูธนั้นไม่หลากหลายรูปแบบ จัดได้ตามพื้นที่ที่เหมาะสม และ ดูดี โดยถ้ามีพื้นที่น้อย คนเดินผ่านได้ด้านเดียว ควรจะใช้ ป้ายใหญ่ และ ตัวอักษรรูปภาพขนาดใหญ่ เพื่อดึงดูดงานได้ ในส่วนของพื้นที่มาก ก็สามารถทำให้คนเข้ามาอ่านในบูธนิทรรศการได้